MODRA izbira za ZELENO okolje!

MODRA izbira za ZELENO okolje!

VARUJMO naše okolje!

Pri Arcont okna & vrata se zavedamo, da lahko na različne načine pripomoremo k zmanjševanju obremenjevanja okolja. Svoj ogljikov odtis v okolju zmanjšujemo tako, da zaposlene spodbujamo k uporabi čim več e-dokumentacije, hkrati pa v skrbi za okolje želimo smotrno ravnati tudi z našim tiskanim promocijskim materialom.

»Raziskave ocenjujejo, da ljudje vsako leto posekamo kar 100 milijonov dreves, da zadostimo potrebam po papirju za pisanje in tiskanje. Na nekaterih področjih sicer posekana drevesa nadomestijo z novimi, vendar se stopnja pogozdovanja ne more primerjati s stopnjo sečnje.« (Mladi podjetnik 2017)

S smotrno porabo papirja tako želimo zmanjševati nepotrebno potrato energije in odpadkov. V želji ohranjanja čistega okolja za nas in naše zanamce tudi vas spodbujamo k MODREMU ravnanju.

Ravnajte MODRO
in si prenesite
naše KATALOGE!