Vrata za izhod v sili

Vrata za izhod v sili

ALU vrata, ki poskrbijo za vašo varnost in varnost vaših obiskovalcev v nepredvidenih situacijah.
Možna izvedbe po SIST EN 179 ali SIST EN 1125
Možna izvedba kot protipožarna vrata z izpolnjevanem zahtev po EN1634-1 in 1634-3
Preizkušena in certificirana s strani zunanjega nadzornega organa

ALU vrata, ki poskrbijo za vašo varnost v nepredvidenih situacijah.

Podrobnosti

Ustrezno certificirana vrata za izhod v sili Arcont.

Vrata za izhod v sili Arcont so namenjena vgradnji v javne in privatne objekte in zadoščajo zakonsko predpisanim normam in standardom. Vrata za izhod v sili Arcont so preizkušena pri zunanjem pooblaščenem nadzornem organu in so opremljena z ustreznim certifikatom.

Hiter zasilni izhod.

Vrata za izhod v sili Arcont omogočajo hiter zasilni izhod v primerih, ko pride do nepredvidenih neljubih dogodkov. Osnovna funkcija vrat za izhod v sili Arcont je, da se v primerih višje sile hitro odprejo in omogočijo ljudem, da kar najhitreje zapustijo prostor oziroma zgradbo.

Antipanik okovje vrat za izhod v sili Arcont sestavljata ključavnica in potisna ploščica ali kljuka, ki mora biti obrnjena navzdol, da prepreči poškodbe in skonstruirana tako, da lahko vrata odpremo le z enkratnim pritiskom na kljuko ali potisno ploščico. Antipanik okovje za vrata za izhod v sili Arcont je na voljo za enokrilna in dvokrilna vrata.

Dva tipa vrat za izhod v sili Arcont.

V osnovi ločimo dva tipa vrat za izhod v sili Arcont, in sicer:

  1. vrata za izhod v sili z antipanik okovjem po SIST EN 179 ( za stavbe, ki nimajo javnih obiskovalcev)
  2. vrata za izhod v sili z antipanik okovjem po SIST EN 1125 (za javne objekte, kjer je večja frekvenca ljudi in ne poznajo evakuacijskih poti)

Obe vrsti vrat za izhod v sili Arcont lahko imata dodatno tudi lastnosti požarnoodpornih vrat. Če so vrata za izhod v sili hkrati tudi požarna vrata, morajo zadostiti zahtevam standardov EN 1634-1 in EN 1634-3.

Ravnajte MODRO in
si prenesite naše
KATALOGE!