Povabilo k oddaji ponudbe 📩

Javno naročilo za dobavo naprave za pomoč pri dvigovanju profilov.

Vse zainteresirane ponudnike naprav dvižnih ploščadi vabimo, da oddajo ponudbo s tehnično specifikacijo naprave priporočeno po pošti na naslov: Ljutomerska cesta 30, 9250 Gornja Radgona.

Rok za oddajo je: 4. 3. 2024

Naprava bo oljašala delo zaposlenemu v naši proizvodnji.


Podrobnejše podatke in vse informacije o predmetu javnega naročila najdete tukaj.
 

Povabilo k oddaji ponudbe 📩