Skladnost in integriteta

Skladnost in integriteta

ARCONT je poslovni sistem z dolgo tradicijo, ki svojo uspešno poslovno zgodbo gradi na integriteti in odgovornosti. Zavezani smo poslovanju v skladu z zakonodajo, pravili, priporočili, kodeksom podjetja in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji ter etičnimi načeli.

Prijava kršitev predpisov

Če ocenjujete, da je v družbi ARCONT IP d. o. o. prišlo do kršitve predpisov in bi želeli podati prijavo, se za več informacij obrnite neposredno na zaupnika v ARCONT IP d. o. o. na tel. št.: 02 5644 205 ali 02 5644 300 oz. pošljite sporočilo na elektronski naslov: zaupnik.ip@arcont.si.

Družba ARCONT IP d. o. o. se obvezuje, da bo s prijaviteljevimi podatki ravnala zaupno, strokovno in s poklicno skrbnostjo ter mu omogočila ustrezno zaščito pred povračilnimi ukrepi.