Steklo

Steklo

Steklo je pomemben okenski element, saj zajema do 75 % površine oken in tako vpliva na lastnosti okna, in sicer določa toplotno in zvočno izolativnost ter stopnjo protivlomne zaščite. Vrsta in debelina stekla, tanki emisijski nanosi na steklih, žlahtni plini (argon, kripton) v medstekelnem prostoru in vmesni distančniki iz umetnih mas so tisti dejavniki, ki zagotavljajo prihranek pri porabi energije. Arcont ponuja pestro izbiro različnih stekel, ki pa se razlikujejo glede na namen in uporabo vašega okna ter tudi po samem izgledu.

Arcont okna imajo vgrajeno visoko kakovostno steklo, standardno je pri našem PREMIUM oknu vgrajeno troslojno izolacijsko steklo, TGI distančnik in polnjeno s plinom argon.

Toplotnozaščitno izolacijsko steklo – varčevanje z energijo

Visokokakovostne toplotnozaščitne zasteklitve prispevajo k manjšim toplotnim izgubam, s tem pa omogočajo smotrnejšo rabo energije. So barvno nevtralne, visoko prepustne za sončno energijo ter vidno svetlobo in neprepustne za dolgovalovna sevanja. Z uporabo nizkoemisijskega stekla Low-e* lahko brez prevelikih toplotnih izgub ekonomično načrtujemo zastekljevanje zelo velikih površin ter hkrati pozitivno vplivamo na počutje uporabnikov teh prostorov.

*Edinstvena oksidna plast iz žlahtnih plinov Low E, razpršena na stekleno površino, krepi steklene toplotno izolacijske lastnosti in hkrati onemogoča možnost nastanka madežev v medsteklenem prostoru okna.

Sončnozaščitno izolacijsko steklo

Se uporablja za zasteklitve najzahtevnejših poslovnih, upravnih in industrijskih objektov, saj so zasteklitve teh objektov po navadi sestavljene iz velikih steklenih površin. Z uporabo sončnozaščitnih izolacijskih stekel se izognemo pregrevanju v notranjosti objekta. Zato je potrebno uporabiti takšno steklo, ki prepušča čim manj sončne energije.

Takšno steklo ima visoko sposobnost absorbiranja sončnih žarkov, preprečuje del sončnega sevanja in segrevanja notranjosti prostorov, hkrati je izolativno zaradi nizkoemsijskega nanosa (stekla Low-e) in ima na notranji strani zunanjega stekla mehki večplastni nanos različnih kovin. Z ustreznim kombiniranjem teh plasti lahko dosežemo, da nanos deluje sončno in toplotnozaščitno in ima želeno barvo. Stekla s tovrstnimi lastnostmi kljub večplastnemu nanosu še vedno prepuščajo zelo veliko vidne svetlobe.

Zvočnozaščitno izolacijsko steklo – zaščita pred hrupom

Zaradi negativnih vplivov na zdravje in počutje ljudi sodi hrup zagotovo med največje nevšečnosti sodobnega načina življenja. Zvoke iz okolja, ki motijo zbranost in učinkovitost pri delu ter spokojnost pri spanju, lahko zelo omejimo z ustreznimi pasivnimi protihrupnimi zaščitami, med katere uvrščamo tudi sodobna okna z zvočnoizolacijsko zasteklitvijo. V te namene ima Arcont na voljo zvočno izolacijska stekla.

Na razpolago imamo različne ukrepe, s katerimi lahko izolacijskemu steklu izboljšamo njegovo zvočno izolirnost:

  • s težo stekla (težje je, višja je zvočna izolirnost)
  • z elastičnostjo stekla pri uporabi lepljenih stekel
  • z asimetrično sestavo zunanjega in notranjega stekla (prvo steklo je vsaj za 50 % debelejše od drugega)
  • s širino medstekelnega prostora (širši je prostor boljša je zvočna izolirnost)
  • s plinom v medsteklenem prostoru (argon, kripton, mešanice).

Varnostno izolacijsko steklo

Posledice uporabe sodobnih tehnologij so velike izboljšave toplotnih, sončnih in zvočnih lastnosti stekla. Možnost, da se steklo uporabi kot nosilni element, je arhitekte in inženirje spodbudila k snovanju vse drznejših konstrukcij. Odgovor na te izzive so različne vrste varnostnih stekel.

Varnostna stekla delimo na:

  • kaljena varnostna stekla ESG – termično obdelana
  • lepljena varnostna stekla VSG.

ESG – kaljeno varnostno steklo

Varnostno kaljeno steklo je toplotno obdelano steklo s povečano odpornostjo na udarce in temperaturne spremembe. Kaljeno steklo je trdnejše od običajnega stekla ter pri lomu razpade na majhne delce s topimi robovi (»koruzo«). Zaradi tega močno zmanjša nevarnost poškodb oz. nevarnih ureznin.

VSG – lepljeno varnostno steklo

Steklo ob ustrezni zasnovi ne preprečuje le poškodb ob morebitnem lomu, temveč lahko tudi varuje premoženje in ljudi. Tovrstno funkcijo ima predvsem lepljeno steklo. Lepljeno steklo je sestavljeno iz dveh ali več stekel, ki se prekrivajo in so med sabo trdno zlepljena z eno ali več elastičnimi folijami različnih lastnosti in debelin. V primerjavi s kaljenim varnostnim steklom ima lepljeno steklo bistveno prednost: vmesna plast lepila ob razbitju stekla v celoti zadrži nevarne steklene kose, ki bi sicer lahko ogrozili varnost ljudi, torej kljub lomu se ne razleti in ima zaščitno funkcijo. To je še posebej pomembno pri protivlomnih in neprebojnih steklih.

Ornamentno steklo

V svoji ponudbi vam nudimo več ornamentov, ki bodo zagotovo zadovoljili tudi najbolj zahtevne kupce. Ornamentna stekla ustvarjajo v notranjosti prostorov atmosfero intimnosti, predstavljamo vam najpogosteje uporabljene. V primeru, da med temi ne najdete zase najbolj primerne se oglasite v najbližji naši poslovalnici, kjer vam bo prodajnik predstavil še ostale dodatne možnosti.

Okrasni križi

Nalepljene in medstekelne križe uporabljamo kot okrasni dodatek pri oknih in balkonskih vratih, s katerimi lahko dosežete različno delitev steklenega prostora.

Nalepljeni križi (lepljeni na steklo)

Nalepljeni križi so distančni profili, nalepljeni na stekleno površino z obeh strani, kjer so med steklom nameščeni aluminijasti distančniki (križi), ki ustvarjajo videz steklodeljivega okna. Profili so izdelani v različnih širinah in barvah, ki so usklajeni z vašimi okni.

Medstekelni križi

Medstekelni križi so vloženi v medstekelnem prostoru tako, da ni mogoč stik s steklenimi površinami – ne ovira čiščenje stekel. V medstekelnem prostoru vgrajujemo distančnike različnih barv in širin (18 mm, 26 mm in 45 mm).