Vrata za izhod v sili z antipanika okovjem

Vrata za izhod v sili so namenjena vgradnji v javne in privatne objekte in morajo zadostiti zakonsko predpisanim normam in standardom. Proizvajalec vrat za izhod v sili lahko vgradi v objekt le takšna vrata, ki so preizkušena pri zunanjem pooblaščenem nadzornem organu (npr. ZAG) in opremljena z ustreznim certifikatom.

Vrata za izhod v sili omogočajo hiter zasilni izhod v primerih, ko pride do nepredvidenih neljubih dogodkov. Osnovna funkcija vrat za izhod v sili je, da se v primerih višje sile hitro odprejo in omogočijo ljudem, da kar najhitreje zapustijo prostor oziroma zgradbo. Antipanik okovje za vrata za izhod v sili je na voljo za enokrilna in dvokrilna vrata. V osnovi ločimo dva tipa vrat za izhod v sili, in sicer:

  • vrata za izhod v sili z antipanik okovjem po SIST EN 179 in
  • vrata za izhod v sili z antipanik okovjem po SIST EN 1125.


Obe vrsti vrat za izhod v sili lahko imata dodatno tudi lastnosti požarnoodpornih vrat. Če so vrata za izhod v sili hkrati tudi požarna vrata, morajo zadostiti zahtevam standardov EN 1634-1 in EN 1634-3.

Vrata za izhod v sili po SIST EN 179 so namenjena za vgradnjo v tiste stavbe, ki nimajo javnih obiskovalcev. To so lahko na primer privatni in poslovni objekti. Vsem je skupno to, da ljudje, ki se gibljejo v njih, praviloma poznajo evakuacijske poti. Antipanik okovje vrat za izhod v sili sestavljata ključavnica in potisna ploščica ali kljuka, ki mora biti obrnjena navzdol, da prepreči poškodbe in skonstruirana tako, da lahko vrata odpremo le z enkratnim pritiskom na kljuko ali potisno ploščico.

Vrata za izhod v sili po SIST EN 1125 so namenjena za vgradnjo v javnih stavbah, kjer je visoka frekvenca ljudi in ti ljudje praviloma ne poznajo evakuacijskih poti. To so na primer bolnišnice, šole, trgovski centri, kinodvorane, diskoteke itd. Antipanik okovje vrat za izhod v sili po SIST EN 1125 mora zadostiti osnovnim konstrukcijskim zahtevam, ki so:

  • ročaji in držala morajo biti čez vso širino vrat,
  • ročaj na dvokrilnih vratih mora biti takšen, da omogoči, da se vrata z enim pritiskom nanj odprejo tudi v primeru, če so zaklenjena.

Pomembno je še, da so kljuke in ročaji skonstruirani tako, da je omogočeno upravljanje tudi otrokom in ljudem z gibalnimi omejitvami.

V osnovi obstajata dve možnosti zasilnih izhodov:

  • Možnost B: Vrata je možno iz notranje strani vedno odpreti. Če so vrata odklenjena so prehodna iz notranje strani in zunanje strani. Pri zaklenjenih vratih jih lahko iz notranje strani vedno odpremo, iz zunanje strani pa je vstop možen samo s ključem.
     
  • Možnost E: Vrata je možno iz notranje strani vedno odpreti. Vstop iz zunanje strani je možen le s ključem.
     
Možnosti zasilnih izhodov Možnost B Možnost E
Funkcija za upravljanje Izmenična funkcija
   
Odpiranje vrat iz notranje strani v vsakem primeru. DA DA
Odpiranje iz zunanje strani brez ključa v zaklenjem načinu. NE NE
Odpiranje iz zunanje strani brez ključa v odklenjem načinu. DA NE
Odpiranje iz zunanje strani brez ključa po odprtju zasilnega izhoda v zaklenjem načinu. NE NE

 

Za več podrobnosti o vratih za izhod v sili kontaktirajte vašega najbližjega prodajalca >>

Podjetje Arcont IP ima s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije pridobljena certifikata o nespremenljivosti lastnosti za vrata za izhod v sili

EC - Certifikat o nespremenljivosti lastnosti - PVC
EC - Certifikat o nespremenljivosti lastnosti - ALU

Iskanje
Facebook
Youtube
Flickr
RSS
Issuu