RAL montaža trinivojska

Ena izmed ključnih lastnosti pri ugotavljanju energetske učinkovitosti stavb je toplotna izolacija. Le ta pa bi morala biti zaščitena pred neugodnimi vremenskimi vplivi in zračno vlago iz notranjosti prostorov, ker v nasprotnem primeru postane občutno bolj vlažna in bolje prevaja toploto. V kombinacijami z nizkimi zimskimi temperaturami se ta proces propadanja materialov še bolj pospeši in privede do krajše življenjske dobe spoja med steno in okvirjem oken ali vrat. Če je katerakoli funkcija spoja oslabljena, lahko nastanejo toplotni mostovi, zmanjša se tesnjenje spoja, lahko prihaja tudi do nastanka plesni ali kondenzacije. Zato je ključnega pomena pri zagotavljanju ustreznih parametrov kakovostna izdelava spoja med steno in okvirjem okna ali vrat.

Osnovni princip ral montaže oken z okenskimi folijami v treh nivojih je prilagajanje parametrov paroprepustnosti temperaturnim razmeram v okolici, s čimer se s spojem med steno in okvirjem oken ali vrat zagotavlja suhost in izolacijo več let. Višja kot je relativna vlaga okoli okenske folije, bolje le ta prepušča vlago in obratno. Kadar je notranja temperatura višja od zunanje temperature, folija okrog okna zračni vlagi prepreči dostop do spoja stene in okvirja oken ali vrat ter hkrati omogoči zračenje spoja v zunanjosti. Pri tem velja pravilo, da se vlaga s toplejše strani izloča na hladnejšo. Kadar pa je notranja temperatura nižja od zunanje in vlaga prehaja skozi toplotno izolacijo spoja med okvirjem in steno s toplejše zunanje strani proti hladnejši notranji strani, okenska folija omogoča sušenje v notranjosti. Z ral montažo oken zagotavljamo paropropustnost na zunanji strani in parotesnost na notranji strani ter ustrezne toplotne zaščite v srednjem delu prostora (reže, fuge) med okvirjem oken ali vrat in steno.

Pred vgradnjo oken in vrat je potrebno pripraviti zidno odprtino, ki mora biti okrog 10 mm večja od okvirja oken ali vrat in to po celotnem obodu okvirja. Pri pripravi okenske ali vratne odprtine je potrebno upoštevati, da je le ta pravokotna, špalete (obod sten za vgradnjo) pa fino obdelane. Ko je odprtina za vgradnjo pripravljena, se iz okenskega ali vratnega okvirja sname krilo, na okvir pa se po celotnem obodu zalepita okenski foliji iz zunanje in notranje strani okvirja. Tako pripravljen okvir se postavi v odprtino in podloži z zagozdami oziroma podlogami, ki omogočajo prilagajanje distance med okvirjem oken ali vrat in steno. S pomočjo vodne tehtnice se okenski ali vratni okvir poravna glede na zunanjo fasado, notranji omet ter po horizontali in vertikali. Skozi predvrtane montažne izvrtine na okvirju oken ali vrat privijačimo montažne vijake tako, da okvir optimalno fiksiramo, na vijake pa pritrdimo okrasne kapice. Po končanem vijačenju okenskega okvirja odstranimo zagozde oziroma podloge. Okenska folija se na zunanji strani zalepi na steno, prostor med vratnim ali okenskim okvirjem in steno pa se zapolni s PU peno, ki je elastična in posebej namenjena za ral montažo oken. Nato zalepimo še notranjo okensko folijo. Obe okenski foliji še dodatno poravnamo (predvsem v vogalih okvirja oken ali vrat je potrebno dodatno tesnjenje s tesnilno maso), tako da se tesno prilegata steni. Ral montažo oken in vrat zaključimo tako, da prostor med okvirjem in steno z zunanje in notranje strani obdelamo s PVC ali ALU prekrivnimi letvami ali z novo fasadno oblogo na zunanji in mavčno kartonskimi ploščami na notranji strani.
 

Navodila za montažo >>

Iskanje
Facebook
Youtube
Flickr
RSS
Issuu