Montaže, primerne za manj zahtevne objekte

Za enostavno in manj zahtevno gradnjo

Če je v preteklosti veljalo, da je vgradnja stavbnega pohištva s PU-peno zadostila vsem kriterijem sodobne vgradnje, je le-ta danes uporabna zgolj pri manj zahtevnih objektih.

Montaža BASIC in BASIC+

Zagotavljanje kakovosti: BASIC in BASIC+ montaža zagotavljata minimalne zahteve za vgradnjo stavbnega pohištva.

Arcont priporoča: Montaža tipa Basic in Basic+ sta primerni za enostavne, nezahtevne gradbene objekte.

Material: Pri Basic montaži Arcont se uporablja PU-pena, medtem, ko se pri Basic+ uporablja mehkocelična PU-pena.

Kako izvedemo montažo BASIC in BASIC+? Prostor (režo, fugo) med okvirjem okna ali okvirjem vrat in zidom zapolnimo s PU-peno (poliuretansko peno) oziroma z mehkocelično PU-peno. PU-pena popolnoma zapolni prostor med okvirjem okna ali okvirjem vrat in zidom. Ta dva tipa montaž predstavljata najmanj zahteven in v preteklosti največkrat uporabljen način vgradnje oken in vrat.

Iskanje
Facebook
Youtube
Flickr
RSS
Issuu