Energijsko varčna montaža oken in vrat z ekspanzijskimi traki

Strokovnjaki za gradbeništvo so ugotovili, da največje toplotne izgube nastanejo v prostoru med zidom in okvirjem oken ali vrat. Zaradi nekakovostno izvedenih spojev med okvirjem oken ali vrat in zidom lahko nastanejo toplotni mostovi; lahko prihaja tudi do kondenzacije vlage in nastanka plesni v notranjih prostorih. Osnovni princip montaže stavbnega pohištva z ekspanzijskim montažnim trakom je - znotraj bolj tesno kot zunaj. Parotesnost, ki je obrnjena proti notranjosti prostora mora biti boljša, kot na zunanjih straneh oken in vrat. V hladnejših letnih časih naj zrak iz tople in morebiti vlažne notranjosti naj ne bi prehajal v prostor med okvirjem okna in vrat ter zidom, saj bi se topel zrak v tem prostoru ohladil in začel kondenzirati. Ravno nasprotno pa velja za tesnjenje na zunanji strani stavbnega pohištva, ki bi naj bilo bolj paropropustno. Poleti, ko je zunanji zrak bolj vlažen kot notranji, pa je smotrno razmišljati o parni zapori z zunanje strani. Vse navedeno pomeni, da mora biti spoj med oknom in zidoma na notranji strani parotesen, na zunanji strani pa paropropusten.

In ravno ekspanzijski montažni nanoimpregnirani večfunkcijski trak izpolnjuje vse zgoraj navedene zahteve. Impregnacija s poliakrilatom vsebuje termodilitacijske snovi z nanodelci, ki se ob povišani temperaturi raztezajo, kar pomeni, da zavzamejo večjo prostornino.

Večfunkcijski nanoimpregniran ekspanzijski trak za vgradnjo stavbnega pohištva odlikujejo naslednje prednosti:

  • na zunanjosti je neprepusten za močan dež in hlad,
  • v sredini je kvalitetno toplotno izolativen,
  • na notranjosti je neprepusten za vlago in zrak.


Pred vgradnjo stavbnega pohištva z ekspanzijskim trakom je potrebno pripraviti zidno odprtino za vgradnjo oken ali vrat, ki mora biti okrog 10 mm večja od okvirja oken ali vrat (odvisno od tipa ekspanzijskega traku) in to po celotnem obodu okvirja. Pri pripravi okenske odprtine je potrebno upoštevati, da je le ta pravokotna, špalete (obod sten za vgradnjo oken ali vhodnih vrat) pa fino obdelane. Ko je okenska odprtina pripravljena, se iz okvirja sname krilo, na okenski ali vratni okvir pa se po celotnem obodu zalepi ekspanzijski montažni trak, ki se poravna z zunanjim robom okvirja. Tako pripravljen okvir se postavi v odprtino in podloži z zagozdami oziroma podlogami, ki omogočajo prilagajanje in nastavitev distance med okvirjem okna in steno. S pomočjo vodne tehtnice se okvir poravna glede na zunanjo fasado, notranji omet ter po horizontali in vertikali. Pri tem je potrebno biti pozoren, da je razmik med steno in okvirjem okna ali vrat čim bolj enakomerno razporejen in v okviru dovoljenih zračnosti glede na tip ekspanzijskega montažnega traku. Skozi predvrtane montažne izvrtine se privije montažni vijak tako, da se okvir optimalno fiksira, na vijak se pritrdi okrasna kapica, zagozde oziroma podloge pa se odstranijo. Zatem se namesti krilo na okvir in preveri ali se izdelek pravilno odpira in zapira ter po potrebi prilagodi postavitev izdelka v zidni odprtini.

Pri tem načinu nizkoenergetske montaže je možno, da se dodatno poleg ekspanzijskega traku prostor (reža, fuga) med okvirjem okna ali vrat in steno dodatno zapolni s PU peno. Takšen način montaže z ekspanzijskim trakom in PU peno je tudi certificiran kot nizkoenergijska montaža stavbnega pohištva. Ekspanzijski montažni trak ekspandira za doseganje popolnih lastnosti od 20 minut do 36 ur, odvisno od relativne vlažnosti in temperature prostora in zunanjosti.

Prostor med okvirjem okna in steno se z zunanje in notranje strani obdela s PVC ali ALU prekrivnimi letvami ali zunaj z novo fasadno oblogo in znotraj z mavčno-kartonskimi ploščami.
 

Navodila za montažo >>

Iskanje
Facebook
Youtube
Flickr
RSS
Issuu