Arcont montaže, primerne tudi za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo

Kakšne prednosti mi prinaša vgradnja stavbnega pohištva po smernicah ral?

 • povečam bivalno ugodje, saj preprečim toplotne izgube
 • znižam stroške za ogrevanje in hlajenje prostorov
 • zagotovim visoko zvočno izolacijo
 • okna in vrata imam vgrajena na način, da se lahko izrazijo vse njihove pozitivne lastnosti
 • s tovrstno montažo stavbnega pohištva zagotovim dodaten gradbeni element, ki ustreza zahtevam za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo
 • imam zagotovilo tudi za prihodnost, da bo moja vgradnja veljala za sodobno

Arcontove montaže po smernicah RAL ali standardu ÖNORM B 5320

Izmed nabora vrst montaž, pri Arcontu kar tri ustrezajo smernicam RAL montaže ter ÖNORM B 5320 in so primerni za nizkoenergijske in pasivne gradnje.


Značilnost teh montaž je, da so zmeraj izvedeni v treh nivojih.

Kako deluje trinivojska montaža?

 1. Notranji (tesnilni) nivo: tesnilni material na notranji strani mora delovati kot parna zapora
 2. Toplotno in zvočno izolativni nivo: montažna pena zagotavlja primerno zvočno in toplotno izolativnost.
 3. Zunanji (tesnilni) nivo: tesnilni material na zunanji strani mora zagotoviti paropropustnost, odpornost na vlago in druge zunanje vplive


Osnovni princip trinivojske montaže po smernicah RAL je prilagajanje parametrov paropropustnosti temperaturnim razmeram v okolici, s čimer se s spojem med steno in okvirjem oken ali vrat zagotavlja suhost in izolacijo več let. Kadar je notranja temperatura višja od zunanje temperature, tesnilni material okrog okna zračni vlagi prepreči dostop do spoja stene in okvirja oken ali vrat ter hkrati omogoči zračenje spoja v zunanjosti. Pri tem velja pravilo, da se vlaga s toplejše strani izloča na hladnejšo. Z montažo oken in vrat po smernicah RAL zagotavljamo paropropustnost na zunanji strani in parotesnost na notranji strani ter ustrezne toplotne zaščite v srednjem delu prostora (reže, fuge) med okvirjem oken ali vrat in steno.

Priprava odprtin in njihova ustreznost

Kakšna je priprava odprtin in njihova ustreznost glede na različne tipe montaž?
Preveri ARCONT tipe montaž >>

FOLIORAL prestige

Zagotavljanje kakovosti: montaža po smernicah RAL in ustreznost standardu ÖNORM B 5320, primerno za nizkoenergijsko gradnjo in pasivno gradnjo.

Arcont priporoča: montaža FOLIORAL prestige priporočamo za zahtevnejše objekte, predvsem novogradnje.

Material: parozaporna notranja folija, mehkocelična pena, paropropustna zunanja folija

Kako izvedemo montažo tipa FOLIORAL prestige? Pri tem načinu vgradnje se uporabljata dve foliji: parozaporna notranja ter paropropustna zunanja folija. Mehkocelična pena v vmesnem prostoru zagotavlja odlično toplotno in zvočno izolativnost.

COMPRIRAL exclusive

Zagotavljanje kakovosti: montaža po smernicah RAL in ustreznost standardu ÖNORM B 5320, primerno za nizkoenergijsko gradnjo in pasivno gradnjo.

Arcont priporoča: montaža COMPRIRAL exclusive priporočamo za zahtevnejše objekte, predvsem novogradnje.

Material: predkomprimiran tesnilini trak
 
Kako izvedemo montažo tipa COMPRIRAL prestige? Za tesnjenje se uporablja predkomprimiran tesnilni montažni trak, ki s svojo večfunkcionalnostjo izpolnjuje vse zahteve trinivojske montaže. Predkomprimiran ekspanzijski trak za vgradnjo stavbnega pohištva odlikujejo naslednje prednosti:
 • na zunanjosti je neprepusten za močan dež in hlad
 • v sredini je kvalitetno toplotno izolativen
 • na notranjosti je neprepusten za vlago in zrak

RENORAL premium

Zagotavljanje kakovosti: Energijsko varčna montaža RENORAL premium ustreza standardu ÖNORM B 5320.

Arcont priporoča: Montažo tipa RENORAL premium priporočamo predvsem za adaptacije, se pa izvaja tudi pri novogradnjah.

Material: PU-pena, tesnilno-lepilna masa

Kako izvedemo montažo tipa RENORAL premium? S posebno PU-peno zapolnimo prostor med okvirjem okna ali okvirjem vrat in zidom. Nato prostorsko stran nastalega gradbenega spoja takoj po obrezovanju pene zatesnimo s tesnilno-lepilno maso. Le-ta zagotavlja tesnost spoja med oknom oz. vrati in zidom.

Iskanje
Facebook
Youtube
Flickr
RSS
Issuu