Pravno obvestilo

ARCONT IP se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta in za namene, za katere jih bodo dali uporabniki spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali za druge namene ter jih ne bomo brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. ARCONT IP d.o.o. bo osebne podatke uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in samo za namen, za katerega so bili pridobljeni. Posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva od ARCONT IP, da ta preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ali druge namene, za katere so bili dani.

Vse informacije in podatki, ki so uporabniku dosegljivi na spletnem mestu ARCONT IP, so samo in zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen v primerih, kjer je to eksplicitno navedeno.

Vse informacije o družbi, njenih proizvodih in storitvah na spletnem mestu družbe ne predstavljajo pravno-formalne ponudbe proizvodov in storitev. Uradne, pravno-formalne informacije o družbi, proizvodih in storitvah ter o poslovanju družbe se lahko razlikujejo od informacij na spletnem mestu družbe.

Določene informacije na ARCONT IP spletnem mestu vsebujejo tudi splošne podatke o proizvodih.
Te informacije so namenjene splošni predstavitvi proizvodov ter vsebujejo zgolj osnovne podatke. Nobena informacija o posameznem proizvodu znotraj ARCONT IP spletnega mesta ni podana z namenom dajanja strokovnih nasvetov ali navodil za uporabo ARCONT IP proizvodov, če ni posebej določeno drugače.

ARCONT IP je in bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju svojega spletnega mesta storil vse, da bi se prepričal, da so objavljene informacije točne in podatki ažurni, vendar ARCONT IP ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. ARCONT IP si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino tega spletnega mesta, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti ARCONT IP niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi tega spletnega mesta, v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom, uporabo in/ali nemožnosti uporabe tega spletnega mesta in/ali informacij na tem spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njegovi vsebini.

Spletno mesto vsebuje tudi informacije tretjih in povezave s spletnimi mesti tretjih. Kjerkoli je po naši oceni to praktično, je to ustrezno označeno. Vendar ARCONT IP ne pozna vsebine informacij, vsebovanih na spletnih mestih tretjih, in zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Vsebine in fotografije, objavljene na tej spletni strani, so last podjetja Arcont IP d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali kakor koli drugače distribuirati brez pisnega dovoljenja Arcont IP.

Iskanje
Facebook
Youtube
Flickr
RSS
Issuu