Okensko steklo s TGI-distančniki

Arcontova okna imajo standardno vgrajena izolacijska stekla s TGI-distančnikom, ki zagotavlja enakomernejšo temperaturo po celotni stekleni površini.

Prednosti oken Arcont s TGI distančnikom v steklu:

  • majhna toplotna prevodnost 
  • povišanje temperature na notranji površini steklenega roba (topel rob)
  • izrazito zmanjšanje nastanka kondenzata na robovih
  • zmanjšanje kroženja zraka v bližini okna
  • dober oprijem primarnega kita (Butyla) in sekundarnega tesnila zaradi anorganske površine jeklene folije
  • varčevanje s toploto in posledično nižji stroški ogrevanja.
     

Več o steklu za okna >>

Iskanje
Facebook
Youtube
Flickr
RSS
Issuu