Osebna izkaznica

ARCONT IP,
proizvodnja oken in vrat ter
družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o.


Ljutomerska cesta 30 | SI - 9250 Gornja Radgona

Modra številka: 080 88 31
T: +386 (0) 2 564 43 00 | F: +386 (0) 2 564 43 29 | E: info at-no-spam arcont dot-no-spam si

ID za DDV: SI17630126
Matična številka: 1469266
Transakcijski računi:
02341-0088992887 (NLB d. d., Murska Sobota)
03122-1061070964 (SKB BANKA d. d.)
33000-0001587784 (Hypo Alpe Adria Bank)


Direktor: Boris Sovič, univ. dipl. inž. str., direktor
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Murski Soboti, vložna št.: 1/02427/00
Osnovni kapital: 3.000.000,00 EUR
Dejavnost družbe: Proizvodnja oken, vrat in zimskih vrtov iz umetnih mas in aluminija ter zastopanje in prodaja kovinskih podbojev in vrat nemškega proizvajalca Novoferm

Iskanje
Facebook
Youtube
Flickr
RSS
Issuu